KKTC Sağlık Bakanı Sayın İzlem Gürçağ Altuğra, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Hatice MERGEN'i ziyaret etti.
Anıtkabir Ziyareti
2021-2022 Mezuniyet Töreni
Tanıtım

Fen Fakültesi tarihçesi 26.09.1963 gün ve 337 sayılı Kanun ile Ankara Üniversitesine bağlı ikinci bir Tıp Fakültesinin “Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi”nin kuruluşuna dayanır. 1965 yılında kurulmuş olan Temel Bilimler Yüksek Okulunun bünyesinde Biyoloji Bölümü ile Matematik ve İstatistik Bölümleri yer alır.

Resmi gazetenin 8.Temmuz 1967 tarih ve 12642 sayılı sayısında yayınlanan ve  “Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun” başlıklı ve  892 sayılı Kanun ile Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hacettepe Üniversitesine dönüştürülmüştür.  Bu kanun ile; tüzel kişiliği haiz özerk bir üniversite niteliği ve bu kuruma bağlı  üç fakülte ile kurulan Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı fakültelerden biri de “ Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi”dir.

Hacettepe Üniversitesine bağlı ve tüzel kişiliğe haiz “ Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi” olarak faaliyete geçen Fakültenin Fen alanındaki eğitimi ve çalışmaları,  daha sonra 1968 yılında “Fen ve Mühendislik Fakültesi” çatısında devam etmiştir. Fakülte 23.08.1971 tarihinde Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi olarak iki Fakülteye bölünmesiyle Fakültemiz kurulmuştur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde yeni düzenlemelere gidilerek, Fakülte bünyesinde Biyoloji, İstatistik ve Matematik Bölümleri yer almıştır.

1992 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Kimya Bölümü Fen Fakültesine bağlanmış, 2002 yılında da Aktüerya Bilimleri Bölümü açılmıştır.