2022 Akademik Genel Kurul
Anıtkabir Ziyareti
2021-2022 Mezuniyet Töreni
Yönetim Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Hatice Mergen mergen@hacettepe.edu.tr Dekan 
Prof. Dr. Özgür Yeniay yeniay@hacettepe.edu.tr Profesör Üye
Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy edo@hacettepe.edu.tr Profesör Üye
Prof. Dr. Ali Erdoğan alier@hacettepe.edu.tr Profesör Üye
Doç. Dr. Bengi Özgün Öztürk bengi04@hacettepe.edu.tr Doçent Üye
Doç. Dr. Yasemin Kayhan Atılgan      ykayhan@hacettepe.edu.tr Doçent Üye

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Karabey 

ukarabey@hacettepe.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi Üye
Öğr. Gör. Dr. Davut Aksüt davut.aksut@hacettepe.edu.tr Öğretim Görevlisi Temsilicisi
Serap Akkaya serapakkaya@hacettepe.edu.tr Fakülte Sekreter V./Raportör
Arş. Gör. Dr. Güven Şimşek

guvensimsek@hacettepe.edu.tr

Araştırma Görevlisi Temsilcisi