Hoşgeldiniz
Yönetim Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Hatice Mergen mergen@hacettepe.edu.tr Dekan 
Prof. Dr. Canan Köroğlu ckoroglu@hacettepe.edu.tr Profesör Üye
Prof. Dr. Hatice Kaplan Can hkaplan@hacettepe.edu.tr Profesör Üye
Prof. Dr. Utku Perktaş perktas@hacettepe.edu.tr Profesör Üye
Doç. Dr. Bengi Özgün Öztürk bengi04@hacettepe.edu.tr Doçent Üye

Doç. Dr. Özge Karadağ Ataş

ozgekaradag@hacettepe.edu.tr Doçent Üye
Dr. Öğr. Üyesi Başak Bulut Karageyik basakbulut@hacettepe.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi Üye
Öğr. Gör. Dr. Davut Aksüt davut.aksut@hacettepe.edu.tr Öğretim Görevlisi Temsilicisi
Serap Akkaya serapakkaya@hacettepe.edu.tr Fakülte Sekreter V./Raportör
Arş. Gör. Dr. Güven Şimşek

guvensimsek@hacettepe.edu.tr

Araştırma Görevlisi Temsilcisi