Akademik Genel Kurul'dan kareler.
Araştırma Görevlileri Toplantısı'ndan kareler.
Akademik Genel Kurul'dan kareler.
Prof. Dr. Olgun Güven'in Hacettepe Üniversitesi'nde 50. Yıl Töreni'nden kareler.
2021 Profesörlük Belgesi Takdim Töreni
2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alımı için 04.11.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve son başvuru tarihi 19.11.2021 olan ilanın JÜRİ DEĞERLENDİRME sonuçları için tıklayınız.