2022 Akademik Genel Kurul
Anıtkabir Ziyareti
2021-2022 Mezuniyet Töreni
Savunma Sanayi Sektörüne Bir Katkı da Üniversitemiz Fen Fakültesi Kimya Bölümü Hocalarından.

Üniversitemizin Kimya Bölümü, Polimer Kimyası Ana Bilim Dalı, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ŞEN ve ekibi ( Öğr. Gör. Dr. Davut AKSÜT ve Arş. Gör. Zühra ÇINAR ESİN) tarafından, kauçuk bilimi ve teknolojisi konusunda yürütülen bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilen elastomer esaslı titreşim sönümleyici izolatörler, yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olup savunma sanayimizin öncü kuruluşları tarafından kullanılmaya başlanmıştır.