2022 Akademik Genel Kurul
Anıtkabir Ziyareti
2021-2022 Mezuniyet Töreni
3 Akademisyenimize TÜBİTAK 1001 desteği

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2022 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. 

2022 yılı 1. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1.992 proje önerisinden 1.851’i bilimsel değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda 306 proje önerisinin desteklenmesine, 154 proje önerisinin de bir sonraki dönemi beklemeden 28 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapabilmesine karar verildi. Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapabilecek projelerin değerlendirilmesinde 2022 yılı 1. dönem kriterleri kullanılacağı ve bu projelere de revize proje süreci bütçesi dahilinde destek verileceği açıklandı.

Fakültemizden 3 proje, desteklenmesine karar verilen bu projeler arasında yer alıyor. 

Projeleri desteklenen akademisyenlerimiz ise şöyle:

PROF.DR.ERGİ DENİZ ÖZSOY-Drosophila Melanogaster'de Göz Gelişimini Etkilediği Gwas (Genom Boylu İlişkilendirme Çalışması) İle Saptanmış Olan Genlerin İleri Analizlerle Doğrulanması

DOÇ.DR.PINAR AYDOĞDU-Temel Modüller Ve Çizge Magma Cebirleri İçin İzomorfizma Problemi

ÖĞR.GÖR.DR.MURAT YILMAZ-Kalp Atım Hızını Etkileyen Genlerin Model Organizma Drosophila Melanogaster Kullanılarak Genom Boylu İlişkilendirme Analizi (Gwas) Ve Fonksiyonel Genetik Yaklaşımlarıyla Belirlenmesi