KKTC Sağlık Bakanı Sayın İzlem Gürçağ Altuğra, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Hatice MERGEN'i ziyaret etti.
Anıtkabir Ziyareti
2021-2022 Mezuniyet Töreni
TÜBİTAK Tarafından Üniversitemizde Desteklenmesine Karar Verilen 8 Projeden, 2 Tanesi Fakültemizden

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2022 yılı 2. döneminde bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projeler değerlendirilerek açıklandı ve 147 projeden 101’inin desteklenmesine karar verildi. Desteklenen projeler toplam başvurunun yüzde 68,7'sini oluşturuyor.

1001 programı kapsamında 2022 yılı 2. döneminde sunulan projeler için destek oranı yüzde 17,8 iken, bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projelerle birlikte destek oranı yüzde 25,2’ye yükselmiş durumda.

TÜBİTAK tarafından Üniversitemizde desteklenmesine karar verilen 8 projeden, aşağıdaki 2 tanesi Fakültemizden.

Doç. Dr. Burcu Tarıkahya Hacıoğlu - Kültür Buğdaylarının Gen Havuzunda Bulunan Triticum Türlerinin Taksonomik, Morfometrik ve Dizileme ile Genotipleme (Gbs) Yöntemleri ile Araştırılması

Arş. Gör. Dr. Fatih Mangıt - Konya Kapalı Havzası Akarsularında İklim Değişikliği ve Su Kullanımı Kaynaklı Hidrolojik Bağlanırlıktaki Kesintilerin Sucul Canlılar Üzerine Etkisi