Akademik Genel Kurul'dan kareler.
Araştırma Görevlileri Toplantısı'ndan kareler.
Akademik Genel Kurul'dan kareler.
Prof. Dr. Olgun Güven'in Hacettepe Üniversitesi'nde 50. Yıl Töreni'nden kareler.
2021 Profesörlük Belgesi Takdim Töreni
VERG Laboratuvarı'na AB HORIZON 2021 Desteği

Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim dalında faaliyetlerini yürüten VERG laboratuvarı, Avrupa Birliği HORIZON 2021 (Horizon Europe Framework Programme) Environmental Health çağrısına (HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02) sunduğu “Climate monitoring and decision support framework for sand fly-borne diseases detection and mitigation with cost-benefit and climate-policy measures-CLIMOS” başlıklı proje (Project No: 101057690) tam destek alarak kabul edildi. Avrupa’da konularında kabul görmüş toplam 29 üniversite/enstitüden oluşan projenin üniversitemiz adına yürütücülüğünü Doç. Dr. Özge Erişöz Kasap ve Prof. Dr. Salih Bülent Alten yapacak. Otuz altı ay sürecek proje, kum sineği dağılımının ve insan ve hayvanlar açısından önemli olan kum sineği kaynaklı hastalıkların önceden tahmini için model üretmeyi, iklim değişikliklerin bu modellere etkisinin izlenmesini ve kolay/hızlı kullanımı teşhis kitlerinin üretimini hedefliyor.