Komisyonlar
Eğitim Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Ali Erdoğan alier@hacettepe.edu.tr Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Murat Büyükyazıcı muratby@hacettepe.edu.tr Aktüerya Bil. Bölümü
Prof. Dr. Güldeniz Selmanoğlu guldeniz@hacettepe.edu.tr Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Meral Çetin meral@hacettepe.edu.tr İstatistik Bölümü
Prof. Dr. Serpil Aktaş Altunay spxl@hacettepe.edu.tr İstatistik Bölümü
Prof. Dr. Nurşen Altuntaş Öztaş nursen@hacettepe.edu.tr Kimya Bölümü
Prof. Dr. Evrim Akalan eakalan@hacettepe.edu.tr Matematik Bölümü
 
Burs Komisyonu Üyeleri
Doç. Dr. Filiz Kuralay filizkur@hacettepe.edu.tr Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Yasemin Gençtürk yasemins@hacettepe.edu.tr Aktüerya Bil. Bölümü
Doç. Dr. Ömür Gençay Çelemli gencay@hacettepe.edu.tr Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Semra Türkan sturkan@hacettepe.edu.tr İstatistik Bölümü
Prof. Dr. Canan Ünaleroğlu canan@hacettepe.edu.tr Kimya Bölümü
Doç.Dr. İpek Güleç ipek@hacettepe.edu.tr Matematik Bölümü
Serap Akkaya serapakkaya@hacettepe.edu.tr Fakülte Sekreter V.
 
Kitap Değerlendirme Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Ali Erdoğan alier@hacettepe.edu.tr Başkan
Dr. Öğ. Üyesi Uğur Karabey ukarabey@hacettepe.edu.tr   Aktüerya Bil. Bölümü
Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez polen@hacettepe.edu.tr Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Yasemin Kayhan Atılgan ykayhan@hacettepe.edu.tr   İstatistik Bölümü
Prof. Dr. Hülya Şenöz senoz@hacettepe.edu.tr Kimya Bölümü
 
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Ali Erdoğan alier@hacettepe.edu.tr Başkan
Dr.Öğr. Üyesi Başak Bulut Karageyik basakbulut@hacettepe.edu.tr Aktüerya Bil. Bölümü
Doç. Dr. Nuran Çiçek ncicek@hacettepe.edu.tr Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. M. Özgür Yeniay yeniay@hacettepe.edu.tr İstatistik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Uysal uysal@hacettepe.edu.tr İstatistik Bölümü
Doç. Dr. Murat Torun mtorun@hacettepe.edu.tr Kimya Bölümü
Doç. Dr. Aslı Yıldız aslipekcan@hacettepe.edu.tr Matematik Bölümü
 
Fen Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. F. Güler Ekmekçi gulere@hacettepe.edu.tr Dekan
Prof. Dr. Ali Erdoğan alier@hacettepe.edu.tr Dekan Yrd.
Doç. Dr. Filiz Kuralay filizkur@hacettepe.edu.tr Dekan Yrd.
Serap Akkaya serapakkaya@hacettepe.edu.tr Fakülte Sekreter V.
Prof. Dr. M. Özgür Yeniay yeniay@hacettepe.edu.tr İstatistik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy edo@hacettepe.edu.tr Biyoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nurşen Altuntaş Öztaş nursen@hacettepe.edu.tr Kimya Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Rıza Ertürk erturk@hacettepe.edu.tr Matematik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Meral Sucu msucu@hacettepe.edu.tr Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı
Fakülte Seminerleri Komisyonu
Doç. Dr. Filiz Kuralay filizkur@hacettepe.edu.tr Başkan
Prof. Dr. Ş. Kasırga Yıldırak  kasirga@hacettepe.edu.tr Aktüerya Bil.Bölümü
Doç. Dr. Burcu Tarıkahya Hacıoğlu btarikah@hacettepe.edu.tr Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Duru Karasoy durdu@hacettepe.edu.tr İstatistik Bölümü
Doç. Dr. Murat Barsbay mbarsbay@hacettepe.edu.tr Kimya Bölümü
Doç. Dr. Pınar Aydoğdu paydogdu@hacettepe.edu.tr Matematik Bölümü
 
Ek Ders Görevlisi Görevlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Ali Erdoğan alier@hacettepe.edu.tr Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Murat Büyükyazıcı muratby@hacettepe.edu.tr Aktüerya Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Aysun Kılıç Süloğlu aysunkilic@hacettepe.edu.tr Biyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uysal mehmetuysal@hacettepe.edu.tr İstatistik Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Nedim Ay ay@hacettepe.edu.tr Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yayla oguz.yayla@hacettepe.edu.tr Matematik Bölümü

 

 

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı, 06800 Beytepe/ANKARA
Tel: +90 312 297 68 50-51 Faks: +90 312 299 20 93
Webmaster: Dr. Gülbanu Tekbulut
                            Ümit Bakar
E-Posta: fendek@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı