Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. F. Güler Ekmekçi gulere@hacettepe.edu.tr Dekan (Başkan)
Doç. Dr. Filiz Kuralay filizkur@hacettepe.edu.tr Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Erdoğan alier@hacettepe.edu.tr Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Özgür Yeniay yeniay@hacettepe.edu.tr Profesör Üye
Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy edo@hacettepe.edu.tr Profesör Üye
Prof. Dr. Rıza Ertürk rerturk@hacettepe.edu.tr Profesör Üye
Doç. Dr. Barış Temelli temelli@hacettepe.edu.tr Doçent Üye
Doç. Dr. Ömür Çelikbıçak omurce@hacettepe.edu.tr Doçent Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat Büyükyazıcı

muratby@hacettepe.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi Üye
Dr.Öğr.Görevlisi Mustafa Ağgül mustafaaggul@hacettepe.edu.tr Öğretim Görevlisi Temsilicisi
Serap Akkaya serapakkaya@hacettepe.edu.tr Fakülte Sekreter V./Raportör
Arş.Gör.Güven Şimşek

guvensimsek@hacettepe.edu.tr

Araştırma Görevlisi Temsilcisi

 

 

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı, 06800 Beytepe/ANKARA
Tel: +90 312 297 68 50-51 Faks: +90 312 299 20 93
Webmaster: Dr. Gülbanu Tekbulut
                            Ümit Bakar
E-Posta: fendek@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı