Dekanlık Personeli
Dekanlık Personeli
Aysun Erkök Bektaş (Birim Sorumlusu) Sekreter aysunerkok@hacettepe.edu.tr
Serap Akkaya Sekreter serapakkaya@hacettepe.edu.tr
Asiye Bişkin (Birim Sorumlusu) Personel İşleri asiye.biskin@hacettepe.edu.tr
Merve Sütbaş Personel İşleri mervecimen@hacettepe.edu.tr
Yeter Selçuk Personel İşleri yselcuk@hacettepe.edu.tr
Osman Demir (Birim Sorumlusu) Mali İşler odemir@hacettepe.edu.tr
Ümit Bakar (Web Sorumlusu) Mali İşler umitb@hacettepe.edu.tr
Tuğba Altunok (Birim Sorumlusu) Öğrenci İşleri taltunok@hacettepe.edu.tr
İlker Özek Öğrenci İşleri iozek@hacettepe.edu.tr
Aysel Çelik (Birim Sorumlusu) Genel Evrak aunal@hacettepe.edu.tr
Gül Korkmaz Ağbulut Genel Evrak gulkorkmaz@hacettepe.edu.tr
Ayşegül İnalöz Destek Elemanı aysegul.inaloz@hacettepe.edu.tr
Aynur Akyol Destek Elemanı aynur.akyol@hacettepe.edu.tr

 

 

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı, 06800 Beytepe/ANKARA
Tel: +90 312 297 68 50-51 Faks: +90 312 299 20 93
Webmaster: Ümit Bakar
E-Posta: fenfak@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı