2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Uygulama İlkeleri

Hacettepe Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Uygulama İlkeleri 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Uygulama İlkeleri belirlenirken;

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi 2020”, 04.09.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.55362 sayılı “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazısı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yayınlanan “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Değerlendirme Rehberi 2020” ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Hizmetleri Pandemi Danışma Kurulu’nun 04.09.2020 tarihli görüşü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tavsiyelerini belirten Yükseköğretim Kurulu EğitimÖğretim Dairesi Başkanlığının 04.09.2020 Tarihli “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu tavsiye yazısı,

b) Önlisans, lisans, lisanüstü düzeylerinde Üniversitemizde yürütülen toplam 513 program, bu programlarda açılacak olan 9129 ders, derslere ait ilgili birim ve akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler,

c) Programlar bazında kayıtlı olan toplam 62.640 öğrenciden, Ankara dışında ikamet eden ve Türkiye’nin tüm şehirlerinden ve diğer ülkelerden gelecek olan öğrencilerin; şehirlerarası ve şehiriçi ulaşım koşulları ile barınma ve yemek hizmetleri gibi toplu şekilde yararlanılan hizmetlere ilişkin Üniversitemizin sahip olduğu imkânlar, pandeminin son günlerde Ankara ilindeki yayılım hızı, öncelikli olarak dikkate alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda;

1) Programlar bazında “tamamen uzaktan” veya “kısmen yüzyüze/hibrit” bir öğretim yaklaşımının benimsenmesi,

2) Tüm teorik derslerin ve sadece teorik derslerden oluşan programların “tamamen uzaktan” öğretim ile çevrim içi yapılması,

3) Az sayıda dersin uygulamalı yapılması öngörülen programlar için dahi farklı şehirlerdeki öğrencilerin Ankara’ya gelmesinin, yurt-ulaşım gibi darboğaz noktalarında sorun teşkil edeceği değerlendirildiğinden, uygulamalı dersi oransal olarak az olan programların, uygulamalı derslerinin olabildiğince uzaktan yapılması ve uygulamaların ertelenmesi,

4) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin pandemi koşulları altında görev yapacak olması değerlendirilerek, söz konusu öğrencilerinin uygulamalı derslerinin gerekli tedbirler ve seyreltme işlemleri ile “kısmen yüzyüze/hibrit” öğretim yöntemine göre yapılması ve öğretim programındaki seyreltme tedbirlerinin ilgili Fakülteler tarafından planlanması,

5) Sadece 4. madde kapsamında ve Ankara ili dışında ikamet eden öğrenciler için barınma hizmeti verilmesi,

6) 4. madde kapsamı dışında kalan tüm sınıflardaki uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretim ile çevrim içi yapılması, bu mümkün değilse yarıyıl sonu, bahar yarıyılı veya yaz döneminde yüzyüze yapılması,

7) 2020-2021 güz yarı yılı sonu itibariyle yüzyüze yapılamadığı için açılmayan derslerden dolayı mezun durumunda iken mezun mezun olamayacak duruma düşen öğrencilere ait listelerin Güz Dönemi Ekle-Sil tarihleri sonuna kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na ulaştırılması ve sadece bu durumdaki öğrenciler için söz konusu derslerin açılması,

8) Staj, öğretmenlik uygulamaları ve benzeri sahada uygulama gerektiren derslerin pandemi koşulları dikkate alınarak ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yapılması ve başka şehirlerde ikamet eden öğrencilerimizin bu uygulamaları ikamet ettiği şehirlerde yapmasının teşvik edilmesi,

9) Gerekli planlama, uygulama ve bilgilendirme süreçlerinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, konservatuvar ve enstitü yönetimleri tarafından yürütülmesi ve web sayfalarından öğrencilerimize duyurulması,

10) Düzenli olarak öğrencilerle iletişime geçilerek, ders sorumlularının ders gelişimini izlemesi, akademik danışmanların danışmanlık süreçlerini yerine getirmesi, program yürütücülerinin programın bütünsel olarak etkililiğini izlemesi,

11) Dönem içi sınavlarının çevrim içi yapılması, bu doğrultuda dönem içi değerlendirmelerinde çevrimiçi sınavlar dışında (düzenli ödev, düzenli küçük sınav, proje, araştırma gibi diğer etkili yöntemlerden yararlanılması,

12) Dönem sonu sınavlarda izlenecek yönteme ilişkin olarak pandeminin zaman içerisindeki seyrine göre karar verilmesi,

13) Programların yürütüldüğü birimler tarafından olabildiğince Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi 2020 ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yayınlanan Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Değerlendirme Rehberi 2020 kapsamında belirlenen ilke, yöntem ve önerilerin referans alınması,

14) Pandeminin seyri doğrultusunda, bugünden öngörülemeyen yeni durumlarla ilgili düzenlemelerin, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda yeni tedbirler alınması, gerektiği yönünde karar alınmıştır.

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı, 06800 Beytepe/ANKARA
Tel: +90 312 297 68 50-51 Faks: +90 312 299 20 93
Webmaster: Dr. Gülbanu Tekbulut
                            Ümit Bakar
E-Posta: fendek@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı