Sayfamıza hoşgeldiniz...

Sevgili arkadaşlarım;

Öncelikle; Türkiye çapında 10 Araştırma Üniversitesinden biri olarak seçilmemizde emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyor; 2017-18 Akademik yılının, sevgili öğrencilerimiz ile birlikte, sağlıklı ve başarılı geçmesini diliyorum.

Mustafa İnan’ın deyişi ile; “kuvvet” in, para x organizasyon değil, ivme ve kütleyi ilgilendiren bir büyüklük olduğunu bilen, temel bilimciler olarak; “Bilimsel bilgiye önem atfetmekle” ilgili sıralamada geri olduğumuz uygarlığımızın gelişmesi için, bilimsel düşünce alışkanlığının yayılması ve etkili olmasına katkıda bulunmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hepimiz için, eğitimimizin kalitesini, uluslararası tanınırlığımızı artırmak, evrensel bilime katkıda bulunmak çok önemlidir. Ancak; toplumumuza, Bilimin önemini, Carl Sagan’ın deyişi ile; Bilimin bilgi kütlesinden daha çok bir düşünme tarzı, Evren’in kuşku ile sorgulanma biçimi olduğunu anlatmamız da çok önemlidir.  Küreselleşme söylemleri ile, sanal bir refah toplumu yaratmış gibi görünsek de, ülkemizdeki bilim adamlarının daha farklı sorumlulukları olduğunu düşünüyorum.

Hepimize, tekrar verimli, başarılı bir dönem dilerim.

Sevgi ve saygılarımla,

 

Prof. Dr. A. Nurdan Özer

Dekan V.

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı, 06800 Beytepe/ANKARA
Tel: +90 312 297 68 50-51 Faks: +90 312 299 20 93
Webmaster: Ümit Bakar
E-Posta: fenfak@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı