Sayfamıza hoş geldiniz...

Değerli Fen Fakültesi Çalışanları ve Öğrencileri,

Üniversitemizin “daha ileriye, en iyiye” vizyonu ve Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’in temel taşlarından biri olan “hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” ilkesi doğrultusunda eğitim ve araştırma faaliyetlerinin üst düzeyde gerçekleştirildiği Fen Fakültesi’nin Dekanı olarak sizlere seslenmekten onur duyuyorum.

Genel olarak  “temel bilimler” olarak adlandırılan alanlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri gösteren bölümlerden oluşan Fen Fakültesi, bu açıdan Üniversite’nin de temelini oluşturmaktadır. Temel fen bilimleri eğitimi, çevremizi saran doğal dünyayı anlamanın yanı  sıra toplumsal kalkınma ve refah amaçlı teknoloji üretiminin ve yenilikçi hamlelerin itici gücü ve anahatarı olma rolünü sürdürmektedir.

Üniversitemizin kurulduğu 8 Temmuz 1967 tarihinden bugüne kadar bu rolünü  başarıyla yerine getirmiş olan Fakültemiz, bugün 5 bölümüyle nitelikçe Türkiye’nin önde gelen eğitim ve araştırma kurumları arasında yer almaktadır. “Mevcut durumu korumak” düşüncesinin gerileme olduğu gerçeğinin bilinciyle, “daha iyiyi hedefleyerek gelişmek” ülküsü ile yapılanan Fakültemiz, yetkin, alanlarında tanınmış nitelikli öğretim elemanları, eğitim-öğretim ve araştırma altyapısıyla öğrenciler için olduğu kadar genç araştırmacılar için verimli bir ortam oluşturmak için gereken her türlü çaba içinde olmayı sürdürecektir.   

18.01.2018 tarihinde atanmış olduğum bu onurlu görev nedeniyle daha da yakından tanıma mutluluğuna eriştiğim değerli Fakülte personeline ve Fakültemizin sevgili öğrencilerine başarılı bir öğretim dönemi dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla,

 

Prof. Dr. F. Güler Ekmekçi

Dekan

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı, 06800 Beytepe/ANKARA
Tel: +90 312 297 68 50-51 Faks: +90 312 299 20 93
Webmaster: Dr. Gülbanu Tekbulut
                            Ümit Bakar
E-Posta: fendek@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı